Toimetus

Peatoimetaja:
Uno Lõhmus (PS preambul, PS ptk I (v.a § 5), § 76, § 138, XIV, XV, PSTS)

Toimetajad:
Aaro Mõttus (PS ptk III, IV (v.a § 76), VII)
Heiki Loot (PS ptk VI, VIII, X, XI (v.a § 138))
Madis Ernits (PS § 5, ptk II)
Marju Luts-Sootak (Ajalooline sissejuhatus)
Priit Pikamäe (PS ptk XIII)
Rait Maruste (PS ptk V, XII)
Tiina Pajuste (PS ptk IX)

Keeletoimetajad:
Katrin Ringo
Sirje Nilbe

Korrektorid:
Tuuli Kaalep
Victoria Parmas

Küljendaja:
Endla Toots

Digitoimetaja:
Kadri Krebstein

Üles