§ 4. [Põhiseaduse täiendamise seaduse jõustumine]

Käesolev seadus jõustub kolm kuud pärast väljakuulutamist.

Valminud:
Avaldatud: 26.01.2023

Andra Laurand on lõpetanud Hamburgi Ülikooli (Saksa 1. riigieksam õigusteaduses) ja Tartu Ülikooli (B.A. õigusteaduses). Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna avaliku talituse nõunik (2020. a oktoober kuni 2022. a juuni). Alates 2022. aasta septembrist Tartu Ülikooli haldusõiguse külalislektor.

Statistika
{"2022":{"12":{"visits":{"no":1}},"11":{"visits":{"no":1}}},"2023":{"05":{"visits":{"no":1}},"01":{"visits":{"no":13}},"02":{"visits":{"no":4}},"03":{"visits":{"no":4}},"04":{"visits":{"no":1}},"08":{"visits":{"no":1}},"09":{"visits":{"no":2}},"12":{"visits":{"no":3}}},"2024":{"01":{"visits":{"no":1}},"02":{"visits":{"no":1}},"03":{"visits":{"no":2}}}}

Eesti rahvas võttis PSTSi vastu 14. septembril 2003 toimunud rahvahääletusel. Sellega anti ühtlasi volitus Euroopa Liiduga ühinemiseks. Rahvahääletusest võttis osa 64,06% hääleõiguslikest kodanikest, kellest 66,83% oli PSTSi vastuvõtmise ja Euroopa Liiduga ühinemise poolt.1 PSTS (Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus) kuulutati välja 5. oktoobril 2003 Vabariigi Presidendi otsusega nr 447. PSTS (Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus) jõustus 6. jaanuaril 2004.

Riigikogu andis oma heakskiidu ühinemislepingule2 21. jaanuaril 2004. President kuulutas ühinemislepingu ratifitseerimise seaduse välja 9. veebruaril 2004. Ühinemisleping jõustus 1. mail 2004.3 Eestist sai sel kuupäeval Euroopa Liidu liikmesriik.


1 Vabariigi valimiskomisjon. 14.09.2003 rahvahääletuse tulemused.
2 Lepingu Belgia Kuningriigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Iirimaa, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Portugali Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi vahel Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga ratifitseerimise seadus. – RT (Riigi Teataja) II 2004, 3, 8.
3 Ühinemislepingu art 2 lg 2; vt ka ELi materjale ühinemislepingu kohta.

Üles